Aktualności

Doradztwo dla Ciebie

Serwis 22 października 2015

Nieruchomości – Doradztwo inwestycyjne

Wspieramy naszych klientów podczas trzech etapów cyklu transakcyjnego: nabycia nieruchomości, zarządzania nieruchomością w celu wzrostu jej wartości oraz wyjścia z inwestycji. Pomagamy zminimalizować ryzyko transakcyjne oraz zmaksymalizować zwrot z poniesionej inwestycji.

Nasze usługi doradztwa w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości to m.in..:

Identyfikacja możliwości inwestycyjnych
Doradztwo stronie kupującej lub sprzedającej
Doradztwo w zakresie joint venture
Strukturyzacja transakcji (np. share deal vs. asset deal, sprzedaż pojedynczych nieruchomości lub całego portfela)
Negocjacje warunków transakcji
Koordynowanie due dilligence finansowego oraz aktywów wchodzących w skład transakcji
Organizacja i ocena procesów przetargowych
Identyfikacja ryzyk transakcyjnych

Nasze usługi doradztwa finansowego w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości:

Identyfikacja wymagań kapitałowych
Przygotowanie modeli/strategii finansowych
Wsparcie w uzyskaniu finansowania
Doradztwo lub wsparcie podczas wdrażania wybranych rozwiązań finansowania inwestycji
Pomoc deweloperom w zdobyciu finansowania lub zapełnienia luki w finansowaniu ich projektów (poprzez odpowiednie reprezentowanie przed inwestorami)

Więcej